Rabu, 9 November 2011

Al Quran Sebagai Penawar

Banyak ayat Al Qur'an yang mengisyaratkan tentang pengubatan kerana Al Qur'an itu sendiri diturunkan sebagai penawar dan Rahmat bagi orang-orang yang mukmin .

QS. Al Isra (17) : 82 : " Dan kami menurunkan Al Qur'an sebagai penawar dan Rahmat untuk orang-orang yang mu'min ". 

Menurut para ahli tafsir bahwa nama lain dari Al Qur'an yaitu " Asy Syifa' " yang ertinya secara Terminologi adalah Penyembuh.

QS. Yunus (10) : 57 : " Hai manusia , telah datang kepadamu kitab yang berisi pelajaran dari Tuhanmu dan sebagai ubat penyembuh jiwa, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman ".

Di samping Al Qur'an mengisyaratkan tentang pengubatan juga menceritakan tentang keindahan alam semesta yang dapat kita jadikan sebagai sumber dari pembuat ubat-ubatan.

QS. An-Nahl (16) : 11 : " Dia menumbuhkan tanaman-tanaman untukmu, seperti zaitun, kurma, anggur dan buah-buahan lain selengkapnya, sesungguhnya pada hal-hal yang demikian terdapat tanda-tanda Kekuasaan Allah bagi orang-orang berfikir ".

QS. An-Nahl (16) : 69 : " Dan makanlah oleh kamu bermacam-macam sari buah-buahan, serta tempuhlah jalan-jalan yang telah digariskan tuhanmu dengan lancar. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam jenisnya dijadikan sebagai obat untuk manusia .Di alamnya terdapat tanda-tanda Kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir ".

2 ulasan: